Wangfujing International Youth Hostel

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


No.21 Xi Tang Zi Hutong, Beijing, China
Show More Info
Wangfujing International Youth Hostel Photo, Beijing, China

User Reviews


Wangfujing International Youth Hostel
Wangfujing International Youth Hostel