Metropole Hotel

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


180 Jiangxi Zhong Road, Shanghai 200002
+86 (21) 63213030
Show More Info
Metropole Hotel Photo, Shanghai, China

User Reviews

Results 1-2of 2 Reviews


Metropole Hotel
Metropole Hotel
The Metropole Hotel - "the Claridges of the East"
The Metropole Hotel - "the Claridges of the East"