Savoy

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


Savoy Hotel, 3 Ul. Rozhdestvenka, M: Lubyanka, Moscow, Russia
(095) 929 8600
Show More Info
Savoy Photo, Moscow, Russia

User Reviews


Savoy
Savoy