Din Tai Feng

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


194 Xin Yi Road, Section 2, Taipei, Taiwan 106
+886 (0)2 2321 8928
Show More Info
Din Tai Feng Photo, Taipei, Taiwan

User Reviews


Ding Tai Fung
Ding Tai Fung