Duck de Chine

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


Courtyard 4, Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, 1949- The Hidden City, Beijing, China 100027
(86-10) 6501-194
Show More Info
Duck de Chine Photo, Beijing, China

User Reviews


Duck de Chine (全鸭季)
Duck de Chine (全鸭季)