Guangzhou Restaurant

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


3/F, Wing Kin Square, or 29-31 Jianshe liu road, Guangzhou, Guangdong
Show More Info

User Reviews


Guangzhou Bars and Restaurants