Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


159 South He Nan Road, Huangpu District, Shanghai 200010
86-21-23218888
Show More Info
Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel Photo, Shanghai, China

User Reviews


Renaissance Yu Garden Hotel - I love you
Renaissance Yu Garden Hotel - I love you