Crystal Orange Hotel

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


No.122 Qingbo Street, Nanshan Road, Xiacheng District, Hangzhou, Zhejiang 311703
Show More Info
Crystal Orange Hotel Photo, Hangzhou, China

User Reviews


Crystal Orange Hotel- a hotel with character
Crystal Orange Hotel- a hotel with character