Xiang Yang Market

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


999 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai, China
Show More Info
Xiang Yang Market Photo, Shanghai, China

User Reviews

Results 1-2of 2 Reviews


Xiang Yang Market
Xiang Yang Market
Xiang Yang Market