Wat Chayamangkalaram

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


Lorong Burmah, Penang, Malaysia 10250+60 4 261 6663 (Pena
Show More Info
Wat Chayamangkalaram Photo, Penang, Malaysia

User Reviews

Results 1-4of 4 Reviews


Wat Chayamangkalaram and the Temple of Dhammikarma
Wat Chayamangkalaram and the Temple of Dhammikarma
Wat Chayamangkalaram More Photos
Wat Chayamangkalaram More Photos
Wat Chayamangkalaram
Wat Chayamangkalaram
Wan Chayamangkalaram