Wangfujing Night Market

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


Wangfujing Street, Beijing, China
Show More Info
Wangfujing Night Market Photo, Beijing, China

User Reviews


Wangfujing Night Market - Tasting Beijing's More Obscure Cuisine
Wangfujing Night Market - Tasting Beijing's More Obscure Cuisine